Změna dopravního režimu na Evropské ulici

12. Únor 2011

MHMP: Od neděle 13. února 2011 dojde k podstatným dopravním změnám automobilového provozu na komunikaci Evropská. V rámci výstavby jižního vestibulu stanice metra Červený vrch bude v úseku ulic Arabská – Horoměřická uzavřena vozovka ve směru do centra. Doprava v tomto směru bude vedena v jednom jízdním pruhu po tramvajovém tělese, ve směru z centra bude doprava vedena ve dvou jízdních pruzích po severní části Evropské. Toto dopravní opatření potrvá předběžně do 31. března 2012.

Dále bude v termínu od 13. února 2011 v úseku Arabská – cca 30 metrů za Arabskou ulicí uzavřena vozovka ve směru z centra. Doprava v tomto směru bude vedena v jednom jízdním pruhu po tramvajovém tělese. Ve směru do centra bude doprava vedena jižní částí komunikace v jednom jízdním pruhu. Předpokládaný termín ukončení tohoto dopravního opatření je 20. 2. 2012.

zdroj: MHMP

Výluka tram na Evropské

26. Leden 2011

Vítězné náměstí – Divoká Šárka: přerušení tramvajového provozu

Z důvodu přípravných prací na výstavbě Metra V.A bude od zahájení denního provozu dne 5. února 2011 do ukončení denního provozu dne 13. února 2011 obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Vítězné náměstí – Divoká Šárka: Přečíst si celý článek »»

Detailní seznámení s razicím strojem

12. Leden 2011

Detailní seznámení s razicím strojem č. 609
zdroj: Noviny Metrostavu 1/1011

Příprava ražeb traťových tunelů metra V. A z Dejvic do Motola, které provede sdružení divizí 8 a 5, překročila významný mezník. Ve čtvrtek 16. prosince 2010 podepsali zástupci Metrostavu a firmy Herrenknecht přejímku prvního plnoprofilového zeminového štítu s pořadovým číslem 609. Z továrny v německém městě Schwanau už brzy vyrazí na cestu do Prahy.

„Přejímka probíhala tři dny, protože jsme museli zkontrolovat funkčnost všech hlavních částí stoje, který má asi 24 tisíc součástek,“ vysvětlil Ing. Ermín Stehlík z divize 5, který v Metrostavu za průběh přejímky odpovídal. „V předem připraveném přejímacím protokolu byly vypsány stovky položek, u nichž bylo vyznačeno, co a jak se má kontrolovat. Kromě přezkoušení chodu jednotlivých dílů kladla přejímka největší důraz na ověření bezpečnostních prvků, které TBM chrání proti poškození a zajišťují ochranu i jeho obsluze. V protokolu jsme schválením či připomínkami potvrdili a popsali většinu specifikovaných zkoušek. Další bude možné provést až s plně funkčním zařízením na stavbě. Druhá přejímka – s totožným testováním a se zkouškami navíc – proto proběhne až po sestavení stroje v montážní komoře na Vypichu.“ Přečíst si celý článek »»

Metrostav převzal štít

27. Prosinec 2010

Ve čtvrtek 16. prosince převzali naši technici (Metrostav) u firmy Herrenknecht ve městě Schwanau první ze dvou plnoprofilových zeminových štítů, které jsou určené pro ražbu metra V. A. Tento tunelovací stroj s číslem 609, průměrem 6060 mm a délkou cca 90 m začne v tunelech mezi Vypichem a Dejvicemi pracovat už příští rok na jaře. Přečíst si celý článek »»

Postup prací – listopad 2010 s přehledem stavenišť

4. Prosinec 2010

Vypich: dvoukolejný tunel směr Motol

obratové koleje za stanicí Motol

- na staveništi KU1 se pracuje na stavební jámě ze které se bude razit obratová část do stanice Motol
- stavební jáma je téměř vyhloubena do své konečné hloubky
- zmíněná stavební jáma by po dokončení měla sloužit jako větrací objekt a možná pro budoucí start ražby TBM na letiště

ZS:
KU1 – větrací objekt
???? – odvodňovací štola z obratových kolejí

Přečíst si celý článek »»

Proč „áčko“ stavíme před „déčkem“? Podle abecedy to není…

30. Srpen 2010

…aneb Pražská dopravní apokalypsa 6 – Před vámi na stole leží vedle sebe studie jednoho velmi potřebného a druhého zatím zbytečného úseku metra. Koukáte na trasu pro 50 000 nebo pro 10 000 lidí. Máte místo, kde stavbou metra můžete ulevit životnímu prostředí výraznou redukcí naprosto neuvěřitelných 85 autobusových spojů v jednom směru za hodinu. Přesto dáte přednost velmi nákladné stavbě podzemní dráhy v části města, která je obsloužena poměrně kvalitně tramvajemi a od místní nemocnice jezdí většina autobusových spojů do oblasti, jejíž obsluhu nové metro neovlivní.

přečtěte si celý článek na subrt.blog.idnes.cz

Slavnostní zahájení ražeb Metra V.A

22. Červen 2010

V pondělí pár minut po 14. hodině odpolední, proběhlo slavnostní zahájení ražby Metra V.A, konkrétně se jednalo o přistupovou štolu Petřiny (Markéta). Avšak k fyzickému začátku došlo již před 14ti dny. Součástí zahájení bylo i požehnání a uložení sošky sv. Barborky. Přítomní kteří promluvili na podiu ohledně metra: primátor Prahy Pavel Bém, starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa, ředitel dopravních podniků Martin Dvořák, generální ředitel Metrostavu Pavel Pilát.
další fotografie ze slavnostního zahájení Přečíst si celý článek »»

Informačního středisko otevřeno

20. Květen 2010

zdroj MHMP: Otevření informačního střediska prodloužení linky metra A

Dnes bylo slavnostně otevřeno informační centrum k výstavbě prodloužení linky metra A. Nově otevřené informační centrum se nachází v ulici K Lánu 2 na Praze 6. Pro veřejnost bude otevřeno každé pondělí až čtvrtek od 14 do 18 hodin počínaje dnem 24. května 2010. Informace budou občanům podávat technici s rozsáhlými vědomostmi o prodloužení trasy metra A. Po předchozí domluvě je možno sjednat i skupinové návštěvy s odborným výkladem.

…V centru si mohou nejen prohlédnout dokumenty ke stavbě, letecké snímky pozemků, mapy…
Otevření informačního centra k prodloužení linky metra A je opodstatněné. I vzhledem k tomu, že stavební činnost v této oblasti bude narůstat. Nejen občané Prahy 6, ale celá veřejnost musí mít přehled a možnost kontrolovat, jak výstavba metra vzniká a jak se dotkne jejich každodenního života,“ řekl pražský radní pro dopravu Radovan Šteiner.

zdroj MHMP: Otevření informačního střediska prodloužení linky metra A

Poklepání základního kamene

12. Duben 2010

12. dubna 2010 ve 13.30 na zařízení staveniště Červený vrch poklepání základního kamene stavby Motol – Dejvická. Zúčastní se pražský primátor Pavel Bém… Přečíst si celý článek »»

Staveniště K Lánu ohrazeno

5. Duben 2010

Již 25. března 2010 hlásili zpravodajové rostoucí ohrady staveniště K Lánu. Měla by se odtud razit stanice Červený vrch. První fotografie z místa jsme pořídili v neděli 4. dubna 2010.

Týž den je pořízen i fotoprůjezd ulicí Kukulova v prostoru budoucí stanice Motol.

Fotky z Vypichu, kde se toho momentálně děje asi nejvíc jsou z úterý a pátek.

Příště snad i nějaké komentáře. Také v diskusi se toho zatím moc neděje…

Jáma Vypich roste

18. Březen 2010

INRI opět pořídil fotky z Vypichu, už je na nich krásně vidět druhá kotevní úroveň „jámy“ pro ražbu přístupové štoly.
Časem se nám snad zase podaří udělat fotky i z dalších stavenišť.

Ptáme se Ing. Filipa, ředitele výstavby metra V. A

12. Březen 2010

Čtrnáctideník Metrostav 4/2010: Ptáme se
Ing. Miroslava Filipa z divize 8, ředitele výstavby metra V. A

Po studiu vodních staveb na ČVUT v Praze se Miroslav Filip podílel na budování inženýrských sítí v malé stavební společnosti. Po ročním pobytu v zahraničí nastoupil před osmi lety jako přípravář do obchodního úseku firmy Subterra. Později na vlastní žádost přešel do projektového týmu její divize 2, kde jako hlavní stavbyvedoucí řídil výstavbu metra IV. C2. Vloni koncem roku přijal nabídku na přestup do naší divize 8 a stal se za Metrostav ředitelem právě zahajované dostavby linky A pražského metra z Dejvic do Motola. Přečíst si celý článek »»

První fotky

7. Březen 2010

Stavba pozvola začíná a je třeba začít pořizovat i fotky…

První fotky z Vypichu pořídil INRI 3. března.
Já v sobotu projel skoro všechna budoucí staveniště, ale nevím jestli jsem je trefil úplně přesně.
Zatím se něco děje jen na Vypichu a Červeném vrchu.

Podívejte se na nové stanice metra z Dejvic do Motola

23. Únor 2010

idnes.cz: Trasa A pražského metra se už brzy začne prodlužovat. Nový šestikilometrový úsek ze stanice Dejvická bude mít čtyři stanice a cestujícím by měl začít sloužit v roce 2014. Přesné datum zahájení stavby si… celý článek na idnes.cz

Z časopisu Tunel 3/2009

15. Únor 2010

zdroj: časopis Tunel 3/2009 (PDF verze včetně infografiky)

RAŽENÉ TUNELY TRASY METRA V A V PRAZE

MIROSLAV KOCHÁNEK, JAN KOREJČÍK

ÚVOD
Prodloužení trasy A metra ze stanice Dejvická na Letiště Ruzyně má celkově zlepšit kvalitu dopravní obsluhy severozápadního sektoru města kapacitní kolejovou dopravou, která se projeví mimo jiné redukcí autobusových a tramvajových linek v této oblasti Prahy. V koordinaci s přípravnou dokumentací Modernizace trati Pra ha–Kladno je uvažováno také s přestupy mezi metrem a železničním spojením do centra města ve stanicích Veleslavín, Dlouhá míle a Letiště Ruzyně. Stanice Dlouhá míle je navíc navržena jako univerzální kapacitní přestupní uzel mezi železnicí, regionální i městskou hromadnou dopravou a záchytným parkovištěm. Přečíst si celý článek »»

Áčko do Motola

12. Únor 2010

Kde budou v Praze 6 zařízení staveniště
zdroj: sestka.cz
Staveniště se začnou zřizovat během prvního čtvrtletí. Bude je provázet kácení dřevin, které musí stavebník po ukončení výstavby nahradit novými a plochu obnovit. Přečíst si celý článek »»

Začínáme

12. Únor 2010

Tak se nám rozjíždí další zajímavá stavba, která sice nebude tak vykukovat na povrch jako „Blanka“, ale vzhledem k našim zkušenostem z mo.ttnz.cz jsme se rozhodli, že se Áčku do Motola budem věnovat…

A k příležitosti budujeme zcela nový web, aby se nám to nepletlo :)

Třeba se nám podaří na stavbu umístit i nějakou tu webkameru…

Stavba má i vlastní část diskusního fóra na ttnz.cz.

Pomaličku se rozjíždíme z depa…
směr Motol…
bude to dlouhá cesta…
a do stoupání…
[22:40] Stanley: A bude to hůře dostupný než Blanka :-(

Chtěli metro, ne rychlodráhu! Budou mít obojí…

15. Červenec 2009

…aneb Pražská dopravní apokalypsa 3 – Když to metro na letiště přece chtěla spousta lidí a dokonce řada z nich podepsala petici, ne?

17 000 lidí podepsalo na přelomu století petici pod heslem „Chceme metro, ne rychlodráhu!“, tak proč se v poslední době najednou množí texty, které prodloužení metra A za stanici Dejvickou zpochybňují? To si řekne řada čtenářů a ve stejné chvíli začne přemýšlet o různých konspiračních teoriích. Vždyť ti lidé přece nakonec dostanou, co si vybojovali, a to by mělo být v pořádku. Jenže, získají občané Prahy 6 skutečně to, co chtěli?

přečtěte si celý článek na subrt.blog.idnes.cz

Metro na letiště, ze kterého zůstává rozum stát…

14. Červenec 2009

…aneb Pražská dopravní apokalypsa 2 – Prodloužení metra A na letiště Ruzyně je skutečně naprostou záhadou. A protože jde o záhadu pěkně drahou, omluvte opravdu příšernou délku textu. Je to prostě čtení na hodně dlouhé letní bouřkové večery :-) .

přečtěte si celý článek na subrt.blog.idnes.cz