Archive for the ‘omezení v dopravě’ Category

Veleslavín – výluka tram

Pátek, 5 října, 2012

Z důvodu výstavby linky A metra bude od 0.25 hodin ve středu 10. října 2012 do přibližně 4.30 hodin v sobotu 20. října 2012 obousměrně přerušen tramvajový provoz v úseku Červený Vrch – Divoká Šárka.

více na dpp.cz

Bude realizováno přeložení dočasné přeložky tram. trati na hotový strop jižní části podchodu.

TBM „odpočívají“

Pondělí, 30 dubna, 2012

Už i Adéla ukončila první část ražby s podporou z Vypichu. Nyní je v plánu cca dvouměsíční odstávka, v rámci které bude zázemí TBM přestěhováno na staveniště E2 v prostoru bývalé tram smyčky. Ve stanicích už se začalo s bouráním dočasných prvků, které sloužily pro průjezd stanicemi. Byly smotány pásové dopravníky. V traťových tunelech dochází k demontáži závěsů dopravníků, trubek a napájecího kabelu. Začala příprava na ražbu tunelových propojek. Ve stanici Petřiny mohou být zbourány stěny oddělující levý, střední a pravý výrub.

Na povrchu je na druhou květnovou dekádu plánována tramvajová výluka. Trať bude přeložena u stanice Veleslavín i Červený vrch. V obou případech kvůli stavbě podchodů.

Oficiální přehled o postupu výstavby stále najdete na praha6.cz.

Tonda dorazil do stanice Červený vrch

Středa, 18 dubna, 2012

Ve středu 18. dubna po desáté hodině dorazil razicí štít 609 Tonda do ražené jednolodní stanice Červený vrch. Adéla ho bude následovat za více jak dva měsíce, neboť za pár dní bude zahájena cca dvouměsíční odstávka ražeb z důvodu stěhování zázemí TBM. To se přestěhuje ze staveniště Vypich na staveniště E2 v místě smyčky Červený vrch.

FOTO: idnes.cz

Za nedlouho bude výluka tram na Evropské z důvodu přeložení tramvajové tratě v místech podchodů u stanice Červený vrch a Veleslavín.

Změna dopravního režimu na Evropské ulici

Sobota, 12 února, 2011

MHMP: Od neděle 13. února 2011 dojde k podstatným dopravním změnám automobilového provozu na komunikaci Evropská. V rámci výstavby jižního vestibulu stanice metra Červený vrch bude v úseku ulic Arabská – Horoměřická uzavřena vozovka ve směru do centra. Doprava v tomto směru bude vedena v jednom jízdním pruhu po tramvajovém tělese, ve směru z centra bude doprava vedena ve dvou jízdních pruzích po severní části Evropské. Toto dopravní opatření potrvá předběžně do 31. března 2012.

Dále bude v termínu od 13. února 2011 v úseku Arabská – cca 30 metrů za Arabskou ulicí uzavřena vozovka ve směru z centra. Doprava v tomto směru bude vedena v jednom jízdním pruhu po tramvajovém tělese. Ve směru do centra bude doprava vedena jižní částí komunikace v jednom jízdním pruhu. Předpokládaný termín ukončení tohoto dopravního opatření je 20. 2. 2012.

zdroj: MHMP

Výluka tram na Evropské

Středa, 26 ledna, 2011

Vítězné náměstí – Divoká Šárka: přerušení tramvajového provozu

Z důvodu přípravných prací na výstavbě Metra V.A bude od zahájení denního provozu dne 5. února 2011 do ukončení denního provozu dne 13. února 2011 obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Vítězné náměstí – Divoká Šárka: (Pokračování textu…)