Archive for the ‘Déčko’ Category

EIA na Déčko

Pátek, 3 června, 2011

1. 6. 2011 byla zveřejněna dokumentace v Informačním systému EIA…

Kód záměru: PHA777
Název záměru: Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru – Depo Písnice (včetně depa)
Text oznámení záměru: PHA777__oznameni.zip (159453 kB) – 01.06.2011 10:12
Informace o oznámení záměru: PHA777__infOznam.pdf (258 kB) – 01.06.2011 09:41

Déčko nabývá konkrétní podobu

Středa, 30 března, 2011

Trasa D pražského metra nabývá v rukách projektantů konkrétní podobu
Celý článek na stránkách silnice-zeleznice.cz.

Celý první provozní úsek trasy D (I.D) je objemově i finančně velmi rozsáhlá investice. V současné době se zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí, před procesem EIA. Při optimálním průběhu projednání projektu by výstavba měla začít v roce 2014 a všech deset stanic by mělo být postupně zprovozněno v několika etapách. Doba výstavby a zejména časové rozložení do etap závisí především na zajištění financování stavby ze strany investora a dozná v průběhu prací zřejmě řadu změn.

Použité stavební technologie budou využívat dosavadních zkušeností z realizace metra v Praze, zejména pak poslední zkušenosti z realizace metra ze stanice Dejvická do stanice Motol na trase A. Půjde tedy o aplikaci zkušeností z ražených velkoprostorových jednolodních stanic, ražení jednokolejných traťových tunelů mechanizovaným tzv. zeminovým štítem (TBM – technologií optimálně využívající petrografickou skladbu území) a u dvoukolejných tunelů tzv. NRTM (Nová rakouská tunelovací metoda), což byla až dosud převážně užívaná technologie provádění podzemních úseků metra v Praze.

Celý článek na stránkách silnice-zeleznice.cz.