Archive for Březen, 2011

Déčko nabývá konkrétní podobu

Středa, 30 března, 2011

Trasa D pražského metra nabývá v rukách projektantů konkrétní podobu
Celý článek na stránkách silnice-zeleznice.cz.

Celý první provozní úsek trasy D (I.D) je objemově i finančně velmi rozsáhlá investice. V současné době se zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí, před procesem EIA. Při optimálním průběhu projednání projektu by výstavba měla začít v roce 2014 a všech deset stanic by mělo být postupně zprovozněno v několika etapách. Doba výstavby a zejména časové rozložení do etap závisí především na zajištění financování stavby ze strany investora a dozná v průběhu prací zřejmě řadu změn.

Použité stavební technologie budou využívat dosavadních zkušeností z realizace metra v Praze, zejména pak poslední zkušenosti z realizace metra ze stanice Dejvická do stanice Motol na trase A. Půjde tedy o aplikaci zkušeností z ražených velkoprostorových jednolodních stanic, ražení jednokolejných traťových tunelů mechanizovaným tzv. zeminovým štítem (TBM – technologií optimálně využívající petrografickou skladbu území) a u dvoukolejných tunelů tzv. NRTM (Nová rakouská tunelovací metoda), což byla až dosud převážně užívaná technologie provádění podzemních úseků metra v Praze.

Celý článek na stránkách silnice-zeleznice.cz.

Převzali jsme Adélu

Pátek, 25 března, 2011

Druhý razicí štít TBM-EPB, který malí pacienti z Kliniky dětské chirurgie Fakultní nemocnice Motol pojmenovali Adéla, převzali včera zástupci naší společnosti v továrně výrobce v německém Schwanau. Po přejímce, jíž byl přítomen i prezident Skupiny Metrostav Jiří Bělohlav, bude celý stroj rozmontován a převezen do Prahy. Do tří měsíců by pak měl být zkompletován v montážní jámě na Vypichu a vydat se na ražby tunelů metra V.A za svým dvojčetem Tondou, jehož křest se uskutečnil v pondělí 21. března. Přiložené fotografie dokreslují atmosféru včerejšího převzetí stroje.

zdroj metrostav.cz

TTD TBM

Pátek, 25 března, 2011

Technická data razicích štítů použitých na ražby prodloužení trasy metra V.A

Úsek trasy metra V.A měří 6134 m a má celkem čtyři stanice – Červený Vrch, Veleslavín, Petřiny a Motol. Všechny stanice budou bezbariérové. První práce byly zahájeny v dubnu 2010 a stavba bude uvedena do provozu v roce 2014.
Všechny podzemní stanice budou raženy Novou rakouskou tunelovací metodou (NRTM). Traťové tunely z Vypichu do stanice Motol budou dvoukolejné a ražené též NRTM.
Ostatní tunely budou jednokolejné a budou ražené dvěma plnoprofilovými razicími štíty – technologií TBM-EPB. Tato metoda je pro dané podmínky oproti NRTM šetrnější, bezpečnější a také rychlejší. I v problematickém podloží se počítá s měsíční ražbou až 360 m. Ve světě se používá na přibližně 80 % nově budovaných tunelů a např. zhruba 2/3 prací na 57 km dlouhém Gotthardském průsmyku ve Švýcarsku byly provedeny tímto způsobem. (Pokračování textu…)

Tybinky pro metro

Pátek, 11 března, 2011

zdroj noviny Metrostavu 4/2011

Ostění jednokolejných ražených tunelů metra V. A vytvoří 1500 mm široké železobetonové prstence. Každý z nich bude složený z šesti tvarově rozdílných prefabrikovaných segmentů tzv. tybinků. Na celou trať od Vypichu po Dejvice jich erektor TBM spotřebuje asi 33 tisíc. Ve sdružení s naší divizí 5 je vloni v říjnu začal v Senci vyrábět závod Prefa slovenského Doprastavu (foto). (Pokračování textu…)

Z časopisu Zakládání

Úterý, 8 března, 2011

Moc pěkné a odborné články o „Áčku“ jsou v časopisu Zakládání, který je dostupný i na jeho webu.

V čísle 4/2010 jsou články o razicím štítu a budování montážní šachty pro něj
RAŽBA JEDNOKOLEJNÝCH TUNELŮ NA METRU V. A TECHNOLOGIÍ TBM EPB (TUNNEL BORING MACHINE – EARTH PRESSURE BALANCE

METRO V. A, STAVENIŠTĚ BRE 1: PŘEVRTÁVANÁ PILOTOVÁ STĚNA PRO ZAJIŠTĚNÍ MONTÁŽNÍ ŠACHTY (SO 07-17), STAVEBNÍ JÁMA A ZAJIŠTĚNÍ PORTÁLU PRO PŘÍSTUPOVOU ŠTOLU (SO 07-10/01)

a v čísle 3/2010 článek
PRODLOUŽENÍ TRASY METRA A V PRAZE