Vozidlo MSV

kolová vozidla, označovaná zkratkou MSV (Multi Service Vehicle).
Tyto speciální nízké vozy jsou uzpůsobené k tomu, aby pod závěsem TBM projely odzadu až k tzv. mostu (bridge) za prvním vozíkem. Odtud se tybinky na transportním zařízení TBM přepraví k erektoru…

Diskuse a komentáře k článku jsou možné ve fóru.