Motol (KU1, MO1, MO2)

Staveniště KU1
zde se bude nacházet:
– větrací objekt v dnes stavěné jámě
– odsud po novém roce začne ražba NRTM ke stanici Motol
– až sem by měly zasahovat obratové koleje které budou za stanicí Motol

Staveniště MO1
– zde se pomalu začíná budovat hloubená stanice Motol
– součástí bude trvale kotvená stěna, podchody k BUS zastávkám, průchod do areálu nemocnice Motol
– dnes se buduje menší zárubní zeď….
přibližná poloha na mapě

Hloubená stanice Motol.

Staveniště MO2
– bude, ale poloha ani význam tohoto staveniště dosud není znám

Diskuse a komentáře k článku jsou možné ve fóru.