Vypich (BRE1, BRE2)

Staveniště Vypich BRE1
– jedno ze dvou nejdůležitějších stavenišť na celé trase metra V.A
– zázemí pro první etapu ražby TBM
přibližná poloha na mapě
fotogalerie

ZS BRE2
– staveniště určené ke skladování prefabrikovaných dílců (tybinků) pro TBM
přibližná poloha na mapě

OBJEKTY na staveništi BRE1:

šachta pro montáž TBM
– nachází se přímo nad dvoukolejným traťovým tunelem
– je kruhového profilu o průměru cca 24m a hloubce 33m,
– stěna šachty je z 88 ks převrtávaných pilot, zajištěných pomocí betonových převázek

přístupová štola do montážní komory TBM
– délka 145m
– sloužila pro vytvoření montážní komory pro TBM
a ražbu NRTM směr stanice Motol (prvních 200m)
– po zahájení ražby TBM v ní bude veden dopravníkový pás s rubaninou, která bude na ZS deponována (skladována)

přístupová štola MARKÉTA
– délky cca 200m, slouží pro ražbu stanice Petřiny
– štola je již vyražena a hotova

AKTUÁLNĚ:
(listopad 2010)

– probíhá ražba objektu obratových kolejí z tohoto staveniště cca 80m tohoto objektu vyraženo
– DKT směr Motol – vyraženo cca 200 m ze 700 m (ražba z této strany ukončena)
– šachta téměř vyhloubena

Diskuse a komentáře k článku jsou možné ve fóru.