Archive for the ‘Odborné články’ Category

Video: TBM – technologie mechanizovaného tunelování

Úterý, 27 května, 2014

MetrostavCZ: Video (nejen) o tunelovací metodě TBM (Tunnel Boring Machine),která byla použita při výstavbě nového úseku pražského metra do Motola.

Informační brožura o stavbě

Pondělí, 7 listopadu, 2011

Metrostav na svém webu zveřejnil informační brožuru vydanou ku příležitosti prorážky „Tondy“ do stanice Petřiny v srpnu 2011.
Na deseti dvoustranách se věnuje jednotlivým stanicím, motolským tunelům NRTM, traťovým tunelům TBM i geotechnickému monitoringu.
PDF verze je ke stažení na stránkách metrostav.cz a jpg verze u nás v galerii.

Na stránkách metrostav.cz byly zveřejněny také odkazy na mapy s online polohou Tondy i Adély.

Několik zajímavých článků je v čísle 3/2011 časopisu Tunel.

Tonda v pořadu Prizma

Pondělí, 4 dubna, 2011

V aktuální vydání pořadu České televize Prizma je zajímavá reportáž o TBM.

Pořad je možné shlédnout v archivu ČT.

Tunelů pod Prahou neustále přibývá. Jak se budou v příštích letech razit? A budou se opakovat problémy jako v případě tunelu Blanka? S novou moderní razící soupravou už nejspíš ne. Uvidíte v příštím dílu magazínu Prizma.

ČR – Jistě si všichni vzpomínáte na problémy, které provázely ražení pražského tunelu Blanka. Stavba se několikrát propadla a v jednom případě dokonce vážně ohrozila jednoho z dělníků. Právě proto, že geologické podmínky v Praze nejsou pro budování tunelů vůbec ideální, rozhodli se projektanti nasadit při ražbě nové trasy metra A supermoderní a superbezpečnou technologii. A štáb Prizmy se zajel podívat přímo na pražský Vypich, kde nový stroj dávali dohromady.

TTD TBM

Pátek, 25 března, 2011

Technická data razicích štítů použitých na ražby prodloužení trasy metra V.A

Úsek trasy metra V.A měří 6134 m a má celkem čtyři stanice – Červený Vrch, Veleslavín, Petřiny a Motol. Všechny stanice budou bezbariérové. První práce byly zahájeny v dubnu 2010 a stavba bude uvedena do provozu v roce 2014.
Všechny podzemní stanice budou raženy Novou rakouskou tunelovací metodou (NRTM). Traťové tunely z Vypichu do stanice Motol budou dvoukolejné a ražené též NRTM.
Ostatní tunely budou jednokolejné a budou ražené dvěma plnoprofilovými razicími štíty – technologií TBM-EPB. Tato metoda je pro dané podmínky oproti NRTM šetrnější, bezpečnější a také rychlejší. I v problematickém podloží se počítá s měsíční ražbou až 360 m. Ve světě se používá na přibližně 80 % nově budovaných tunelů a např. zhruba 2/3 prací na 57 km dlouhém Gotthardském průsmyku ve Švýcarsku byly provedeny tímto způsobem. (Pokračování textu…)

Z časopisu Zakládání

Úterý, 8 března, 2011

Moc pěkné a odborné články o „Áčku“ jsou v časopisu Zakládání, který je dostupný i na jeho webu.

V čísle 4/2010 jsou články o razicím štítu a budování montážní šachty pro něj
RAŽBA JEDNOKOLEJNÝCH TUNELŮ NA METRU V. A TECHNOLOGIÍ TBM EPB (TUNNEL BORING MACHINE – EARTH PRESSURE BALANCE

METRO V. A, STAVENIŠTĚ BRE 1: PŘEVRTÁVANÁ PILOTOVÁ STĚNA PRO ZAJIŠTĚNÍ MONTÁŽNÍ ŠACHTY (SO 07-17), STAVEBNÍ JÁMA A ZAJIŠTĚNÍ PORTÁLU PRO PŘÍSTUPOVOU ŠTOLU (SO 07-10/01)

a v čísle 3/2010 článek
PRODLOUŽENÍ TRASY METRA A V PRAZE

TBM už brzy vyrazí

Čtvrtek, 24 února, 2011

zdroj: noviny Metrostavu 3/2011

Jeřáb ukládá na dno montážní jámy na Vypichu první vozíky tunelovacího stroje (TBM) s výrobním číslem 609. Pracovníci Metrostavu je pod dohledem zástupců dodavatelské firmy Herrenknecht sestavují do závěsu, který vyražený prostor za řeznou hlavou přemění v traťový tunel metra s definitivním ostěním. Další snímky z akce nabízí fotoreportáž:

(Pokračování textu…)

Detailní seznámení s razicím strojem

Středa, 12 ledna, 2011

Detailní seznámení s razicím strojem č. 609
zdroj: Noviny Metrostavu 1/1011

Příprava ražeb traťových tunelů metra V. A z Dejvic do Motola, které provede sdružení divizí 8 a 5, překročila významný mezník. Ve čtvrtek 16. prosince 2010 podepsali zástupci Metrostavu a firmy Herrenknecht přejímku prvního plnoprofilového zeminového štítu s pořadovým číslem 609. Z továrny v německém městě Schwanau už brzy vyrazí na cestu do Prahy.

„Přejímka probíhala tři dny, protože jsme museli zkontrolovat funkčnost všech hlavních částí stoje, který má asi 24 tisíc součástek,“ vysvětlil Ing. Ermín Stehlík z divize 5, který v Metrostavu za průběh přejímky odpovídal. „V předem připraveném přejímacím protokolu byly vypsány stovky položek, u nichž bylo vyznačeno, co a jak se má kontrolovat. Kromě přezkoušení chodu jednotlivých dílů kladla přejímka největší důraz na ověření bezpečnostních prvků, které TBM chrání proti poškození a zajišťují ochranu i jeho obsluze. V protokolu jsme schválením či připomínkami potvrdili a popsali většinu specifikovaných zkoušek. Další bude možné provést až s plně funkčním zařízením na stavbě. Druhá přejímka – s totožným testováním a se zkouškami navíc – proto proběhne až po sestavení stroje v montážní komoře na Vypichu.“ (Pokračování textu…)

Z časopisu Tunel 3/2009

Pondělí, 15 února, 2010

zdroj: časopis Tunel 3/2009 (PDF verze včetně infografiky)

RAŽENÉ TUNELY TRASY METRA V A V PRAZE

MIROSLAV KOCHÁNEK, JAN KOREJČÍK

ÚVOD
Prodloužení trasy A metra ze stanice Dejvická na Letiště Ruzyně má celkově zlepšit kvalitu dopravní obsluhy severozápadního sektoru města kapacitní kolejovou dopravou, která se projeví mimo jiné redukcí autobusových a tramvajových linek v této oblasti Prahy. V koordinaci s přípravnou dokumentací Modernizace trati Pra ha–Kladno je uvažováno také s přestupy mezi metrem a železničním spojením do centra města ve stanicích Veleslavín, Dlouhá míle a Letiště Ruzyně. Stanice Dlouhá míle je navíc navržena jako univerzální kapacitní přestupní uzel mezi železnicí, regionální i městskou hromadnou dopravou a záchytným parkovištěm. (Pokračování textu…)