Červený vrch (CV1-4)

-Přístupová štola do stanice
-Větrací šachta (východně od Billy)
-Výtahy – západní vestibul stanice
-Eskalátorový vestibul Horoměřická

Staviště v blízkosti ulice K Lánu
přibližná poloha na mapě
a nebo je to tady?
fotogalerie

Zabere severní a část jižní části parku při Kladenské ulici. Oproti původnímu záměru se na žádost městské části a místních občanů plocha staveniště zredukovala o 36%. Kladenská ulice zůstane průjezdná, výjezdy ze staveniště směřují na Kladenskou, nikoliv k základní škole do ulice Dlouhý lán.
Z tohoto staveniště povede přístupová štola pro ražbu stanice Červený vrch (oblast křižovatky Horoměřická – Evropská). Ražba stanice bude probíhat cca 12 měsíců, poté se provoz staveniště zklidní. Prázdná nákladní auta budou přijíždět ulicí Liberijskou, naložená odjíždět ulicí Kladenskou. Park bude na konci stavby zrekonstruován. Po dobu stavby bude značně omezeno parkování na Kladenské.

2 Responses to “Červený vrch (CV1-4)”

  1. […] 25. března 2010 hlásili zpravodajové rostoucí ohrady staveniště K Lánu. Měla by se odtud razit stanice Červený vrch. První fotografie z místa jsme pořídili v […]

  2. INRI napsal:

    Skutečně jsou na místě 2 ohrady Hochtief, přerušeny ulicí Kladenskou. Zdárně se uvnitř daří pěstovat metrový plevel. Kladenská je z poloviny přerušená výkopem (nevypadá to na přeložku, spíš havárie vody), výkop hlídají 4 „pracovníci“. Foto nepořízeno.