Archive for Leden, 2011

Výluka tram na Evropské

Středa, 26 ledna, 2011

Vítězné náměstí – Divoká Šárka: přerušení tramvajového provozu

Z důvodu přípravných prací na výstavbě Metra V.A bude od zahájení denního provozu dne 5. února 2011 do ukončení denního provozu dne 13. února 2011 obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Vítězné náměstí – Divoká Šárka: (Pokračování textu…)

Detailní seznámení s razicím strojem

Středa, 12 ledna, 2011

Detailní seznámení s razicím strojem č. 609
zdroj: Noviny Metrostavu 1/1011

Příprava ražeb traťových tunelů metra V. A z Dejvic do Motola, které provede sdružení divizí 8 a 5, překročila významný mezník. Ve čtvrtek 16. prosince 2010 podepsali zástupci Metrostavu a firmy Herrenknecht přejímku prvního plnoprofilového zeminového štítu s pořadovým číslem 609. Z továrny v německém městě Schwanau už brzy vyrazí na cestu do Prahy.

„Přejímka probíhala tři dny, protože jsme museli zkontrolovat funkčnost všech hlavních částí stoje, který má asi 24 tisíc součástek,“ vysvětlil Ing. Ermín Stehlík z divize 5, který v Metrostavu za průběh přejímky odpovídal. „V předem připraveném přejímacím protokolu byly vypsány stovky položek, u nichž bylo vyznačeno, co a jak se má kontrolovat. Kromě přezkoušení chodu jednotlivých dílů kladla přejímka největší důraz na ověření bezpečnostních prvků, které TBM chrání proti poškození a zajišťují ochranu i jeho obsluze. V protokolu jsme schválením či připomínkami potvrdili a popsali většinu specifikovaných zkoušek. Další bude možné provést až s plně funkčním zařízením na stavbě. Druhá přejímka – s totožným testováním a se zkouškami navíc – proto proběhne až po sestavení stroje v montážní komoře na Vypichu.“ (Pokračování textu…)