Postup prací – listopad 2010 s přehledem stavenišť

Vypich: dvoukolejný tunel směr Motol

obratové koleje za stanicí Motol

- na staveništi KU1 se pracuje na stavební jámě ze které se bude razit obratová část do stanice Motol
- stavební jáma je téměř vyhloubena do své konečné hloubky
- zmíněná stavební jáma by po dokončení měla sloužit jako větrací objekt a možná pro budoucí start ražby TBM na letiště

ZS:
KU1 – větrací objekt
???? – odvodňovací štola z obratových kolejí

stanice Motol

- probíhá příprava na stavbu hloubené stanice Motol
- pracuje na opěrné zdi u zastávky MHD
- proběhlo rozšíření komunikace před budoucí stanicí a u zastávek MHD

ZS:
MO1 – stanice Motol
MO2 – šachta větrací ? odvodňovací ?

ZS BRE1
- asi nejdůležitější staveniště na metru V.A
- odsud probíhá ražba přístupové štoly a navazujících objektů do stanice Petřiny vyraženo 400m (do stanice cca 500 m)
- výstavba montážní šachty pro TBM odkud se rozjede TBM směr Dejvická, je téměř hotova, a probíhá ražba dvou zarážek pro TBM směr Petřiny
- odtud bude TBM zásobováno (energie, prefabrikované dílce, vývoz rubaniny…)
- přístupová štola Kateřina do montážní komory pro TBM, která je propojená s montážní šachtou pro TBM
- zároveň odsud probíhá ražba dvoukolejného tunelu směr Motol (aktuálně vyraženo 200m ze 700 m)

stanice Petřiny

- zde jsou ražby týkající se stanic metra V.A nejdále – je vyražen objekt strojovny větrání a nyní se razí obratová kolej, která bude následovat za stanicí, vyraženo 400m z 500m
- zatím větší práce na povrchu týkající se stanice je pouze ZS PE2, kde Zakládání pracuje na větrací šachtě pro stanici, která se napojí na již budovaný tunel do stanice

PE1 – vestibul
PE2 – větrací šachta
PE3 – tram zastávka
PE4 – výtahová šachta

stanice Veleslavín

- na samotné stanici ani přístupové štole se zatím nepracuje
- probíhají práce na přeložkách kanalizací DN1000 a DN400 i DN200 (ZS VE)
- benzinka OMV se nakonec asi bourat nebude
- údajně ještě není rozhodnuto jak se stanice bude razit

VE – stanice

smyčka Červený vrch – ZS E2

- velmi důležité staveniště, které bude sloužit pro pozdější přepojení logistického zabezpečení TBM po dojezdu až sem (dopravníkové pásy, prefabrikáty, apod.)
- na staveništi se buduje stavební jáma z převrtávaných pilot o hloubce cca 25 m, její pozdější využití může být větrací objekt, právě zde začalo hloubení jámy

stanice Červený vrch

- pokračují práce na ražbě přístupové štoly František (vyraženo cca 30 m z 220 m) – ZS CV3
- vyhloubena větrací šachta (hloubka cca 20 m, která se napojí na přístupovou štolu)
- v místě vestibulu stanice probíhají přeložky inž. sítí

Vypich: šachta pro motáž TBM

zařízení staveniště:

CV1 – větrací šachta

- umístěna poblíž Billy
- hloubky cca 20m
CV2 – ZS pro stavbu vestibulu metra
CV3 – přístupová štola
CV4 – ???

Leave a Reply