Postup prací – listopad 2010 s přehledem stavenišť

Vypich: dvoukolejný tunel směr Motol

obratové koleje za stanicí Motol

– na staveništi KU1 se pracuje na stavební jámě ze které se bude razit obratová část do stanice Motol
– stavební jáma je téměř vyhloubena do své konečné hloubky
– zmíněná stavební jáma by po dokončení měla sloužit jako větrací objekt a možná pro budoucí start ražby TBM na letiště

ZS:
KU1 – větrací objekt
???? – odvodňovací štola z obratových kolejí

stanice Motol

– probíhá příprava na stavbu hloubené stanice Motol
– pracuje na opěrné zdi u zastávky MHD
– proběhlo rozšíření komunikace před budoucí stanicí a u zastávek MHD

ZS:
MO1 – stanice Motol
MO2 – šachta větrací ? odvodňovací ?

ZS BRE1
– asi nejdůležitější staveniště na metru V.A
– odsud probíhá ražba přístupové štoly a navazujících objektů do stanice Petřiny vyraženo 400m (do stanice cca 500 m)
– výstavba montážní šachty pro TBM odkud se rozjede TBM směr Dejvická, je téměř hotova, a probíhá ražba dvou zarážek pro TBM směr Petřiny
– odtud bude TBM zásobováno (energie, prefabrikované dílce, vývoz rubaniny…)
– přístupová štola Kateřina do montážní komory pro TBM, která je propojená s montážní šachtou pro TBM
– zároveň odsud probíhá ražba dvoukolejného tunelu směr Motol (aktuálně vyraženo 200m ze 700 m)

stanice Petřiny

– zde jsou ražby týkající se stanic metra V.A nejdále – je vyražen objekt strojovny větrání a nyní se razí obratová kolej, která bude následovat za stanicí, vyraženo 400m z 500m
– zatím větší práce na povrchu týkající se stanice je pouze ZS PE2, kde Zakládání pracuje na větrací šachtě pro stanici, která se napojí na již budovaný tunel do stanice

PE1 – vestibul
PE2 – větrací šachta
PE3 – tram zastávka
PE4 – výtahová šachta

stanice Veleslavín

– na samotné stanici ani přístupové štole se zatím nepracuje
– probíhají práce na přeložkách kanalizací DN1000 a DN400 i DN200 (ZS VE)
– benzinka OMV se nakonec asi bourat nebude
– údajně ještě není rozhodnuto jak se stanice bude razit

VE – stanice

smyčka Červený vrch – ZS E2

– velmi důležité staveniště, které bude sloužit pro pozdější přepojení logistického zabezpečení TBM po dojezdu až sem (dopravníkové pásy, prefabrikáty, apod.)
– na staveništi se buduje stavební jáma z převrtávaných pilot o hloubce cca 25 m, její pozdější využití může být větrací objekt, právě zde začalo hloubení jámy

stanice Červený vrch

– pokračují práce na ražbě přístupové štoly František (vyraženo cca 30 m z 220 m) – ZS CV3
– vyhloubena větrací šachta (hloubka cca 20 m, která se napojí na přístupovou štolu)
– v místě vestibulu stanice probíhají přeložky inž. sítí

Vypich: šachta pro motáž TBM

zařízení staveniště:

CV1 – větrací šachta

– umístěna poblíž Billy
– hloubky cca 20m
CV2 – ZS pro stavbu vestibulu metra
CV3 – přístupová štola
CV4 – ???

Leave a Reply