Archive for the ‘TBM’ Category

DOD na Vypichu

Čtvrtek, 9 června, 2011

Pozvánka Metrostav

noviny Metrostavu:

Nejmodernější technika na stavbě metra! Razicí štít TBM – EPB pojmenovaný Adéla, hotový tunel a přístupovou štolu Kateřina si můžete prohlédnout na D ni otevřených dveří v sobotu 18. června 2011 od 9 do 16 hodin na staveništi v Praze na Vypichu. Doporučujeme sportovní obuv.

informují i pražské deníky (Pražský deník, Právo, Metro) … prazsky.denik.cz: Z Dejvic do Motola. Přijďte se podívat na metro metrostav.cz: Popis štítů a jejich činnost – animace a video

Tonda jede…

Pátek, 15 dubna, 2011

Ve čtvrtek 14. dubna 2011 v odpoledních hodinách se rozjel razicí štít Tonda. Vyrazil zvolna na cestu do stanice Petřiny (cca 500m), kam ho ale pustěj až v září. Celý se schová do tunelu asi za měsíc, aby uvolnil prostor pro Adélku…

Tonda v pořadu Prizma

Pondělí, 4 dubna, 2011

V aktuální vydání pořadu České televize Prizma je zajímavá reportáž o TBM.

Pořad je možné shlédnout v archivu ČT.

Tunelů pod Prahou neustále přibývá. Jak se budou v příštích letech razit? A budou se opakovat problémy jako v případě tunelu Blanka? S novou moderní razící soupravou už nejspíš ne. Uvidíte v příštím dílu magazínu Prizma.

ČR – Jistě si všichni vzpomínáte na problémy, které provázely ražení pražského tunelu Blanka. Stavba se několikrát propadla a v jednom případě dokonce vážně ohrozila jednoho z dělníků. Právě proto, že geologické podmínky v Praze nejsou pro budování tunelů vůbec ideální, rozhodli se projektanti nasadit při ražbě nové trasy metra A supermoderní a superbezpečnou technologii. A štáb Prizmy se zajel podívat přímo na pražský Vypich, kde nový stroj dávali dohromady.

Převzali jsme Adélu

Pátek, 25 března, 2011

Druhý razicí štít TBM-EPB, který malí pacienti z Kliniky dětské chirurgie Fakultní nemocnice Motol pojmenovali Adéla, převzali včera zástupci naší společnosti v továrně výrobce v německém Schwanau. Po přejímce, jíž byl přítomen i prezident Skupiny Metrostav Jiří Bělohlav, bude celý stroj rozmontován a převezen do Prahy. Do tří měsíců by pak měl být zkompletován v montážní jámě na Vypichu a vydat se na ražby tunelů metra V.A za svým dvojčetem Tondou, jehož křest se uskutečnil v pondělí 21. března. Přiložené fotografie dokreslují atmosféru včerejšího převzetí stroje.

zdroj metrostav.cz

TTD TBM

Pátek, 25 března, 2011

Technická data razicích štítů použitých na ražby prodloužení trasy metra V.A

Úsek trasy metra V.A měří 6134 m a má celkem čtyři stanice – Červený Vrch, Veleslavín, Petřiny a Motol. Všechny stanice budou bezbariérové. První práce byly zahájeny v dubnu 2010 a stavba bude uvedena do provozu v roce 2014.
Všechny podzemní stanice budou raženy Novou rakouskou tunelovací metodou (NRTM). Traťové tunely z Vypichu do stanice Motol budou dvoukolejné a ražené též NRTM.
Ostatní tunely budou jednokolejné a budou ražené dvěma plnoprofilovými razicími štíty – technologií TBM-EPB. Tato metoda je pro dané podmínky oproti NRTM šetrnější, bezpečnější a také rychlejší. I v problematickém podloží se počítá s měsíční ražbou až 360 m. Ve světě se používá na přibližně 80 % nově budovaných tunelů a např. zhruba 2/3 prací na 57 km dlouhém Gotthardském průsmyku ve Švýcarsku byly provedeny tímto způsobem. (Pokračování textu…)

Tybinky pro metro

Pátek, 11 března, 2011

zdroj noviny Metrostavu 4/2011

Ostění jednokolejných ražených tunelů metra V. A vytvoří 1500 mm široké železobetonové prstence. Každý z nich bude složený z šesti tvarově rozdílných prefabrikovaných segmentů tzv. tybinků. Na celou trať od Vypichu po Dejvice jich erektor TBM spotřebuje asi 33 tisíc. Ve sdružení s naší divizí 5 je vloni v říjnu začal v Senci vyrábět závod Prefa slovenského Doprastavu (foto). (Pokračování textu…)

Z časopisu Zakládání

Úterý, 8 března, 2011

Moc pěkné a odborné články o „Áčku“ jsou v časopisu Zakládání, který je dostupný i na jeho webu.

V čísle 4/2010 jsou články o razicím štítu a budování montážní šachty pro něj
RAŽBA JEDNOKOLEJNÝCH TUNELŮ NA METRU V. A TECHNOLOGIÍ TBM EPB (TUNNEL BORING MACHINE – EARTH PRESSURE BALANCE

METRO V. A, STAVENIŠTĚ BRE 1: PŘEVRTÁVANÁ PILOTOVÁ STĚNA PRO ZAJIŠTĚNÍ MONTÁŽNÍ ŠACHTY (SO 07-17), STAVEBNÍ JÁMA A ZAJIŠTĚNÍ PORTÁLU PRO PŘÍSTUPOVOU ŠTOLU (SO 07-10/01)

a v čísle 3/2010 článek
PRODLOUŽENÍ TRASY METRA A V PRAZE

TBM už brzy vyrazí

Čtvrtek, 24 února, 2011

zdroj: noviny Metrostavu 3/2011

Jeřáb ukládá na dno montážní jámy na Vypichu první vozíky tunelovacího stroje (TBM) s výrobním číslem 609. Pracovníci Metrostavu je pod dohledem zástupců dodavatelské firmy Herrenknecht sestavují do závěsu, který vyražený prostor za řeznou hlavou přemění v traťový tunel metra s definitivním ostěním. Další snímky z akce nabízí fotoreportáž:

(Pokračování textu…)

Detailní seznámení s razicím strojem

Středa, 12 ledna, 2011

Detailní seznámení s razicím strojem č. 609
zdroj: Noviny Metrostavu 1/1011

Příprava ražeb traťových tunelů metra V. A z Dejvic do Motola, které provede sdružení divizí 8 a 5, překročila významný mezník. Ve čtvrtek 16. prosince 2010 podepsali zástupci Metrostavu a firmy Herrenknecht přejímku prvního plnoprofilového zeminového štítu s pořadovým číslem 609. Z továrny v německém městě Schwanau už brzy vyrazí na cestu do Prahy.

„Přejímka probíhala tři dny, protože jsme museli zkontrolovat funkčnost všech hlavních částí stoje, který má asi 24 tisíc součástek,“ vysvětlil Ing. Ermín Stehlík z divize 5, který v Metrostavu za průběh přejímky odpovídal. „V předem připraveném přejímacím protokolu byly vypsány stovky položek, u nichž bylo vyznačeno, co a jak se má kontrolovat. Kromě přezkoušení chodu jednotlivých dílů kladla přejímka největší důraz na ověření bezpečnostních prvků, které TBM chrání proti poškození a zajišťují ochranu i jeho obsluze. V protokolu jsme schválením či připomínkami potvrdili a popsali většinu specifikovaných zkoušek. Další bude možné provést až s plně funkčním zařízením na stavbě. Druhá přejímka – s totožným testováním a se zkouškami navíc – proto proběhne až po sestavení stroje v montážní komoře na Vypichu.“ (Pokračování textu…)

Metrostav převzal štít

Pondělí, 27 prosince, 2010

Ve čtvrtek 16. prosince převzali naši technici (Metrostav) u firmy Herrenknecht ve městě Schwanau první ze dvou plnoprofilových zeminových štítů, které jsou určené pro ražbu metra V. A. Tento tunelovací stroj s číslem 609, průměrem 6060 mm a délkou cca 90 m začne v tunelech mezi Vypichem a Dejvicemi pracovat už příští rok na jaře. (Pokračování textu…)