TBM už brzy vyrazí

zdroj: noviny Metrostavu 3/2011

Jeřáb ukládá na dno montážní jámy na Vypichu první vozíky tunelovacího stroje (TBM) s výrobním číslem 609. Pracovníci Metrostavu je pod dohledem zástupců dodavatelské firmy Herrenknecht sestavují do závěsu, který vyražený prostor za řeznou hlavou přemění v traťový tunel metra s definitivním ostěním. Další snímky z akce nabízí fotoreportáž:

Dodávka a montáž zeminového razicího štítu probíhá přesně podle plánu
V pátek 28. ledna začaly návěsy vozit z Německa do Prahy první části tunelovacího stroje (TBM), který pracovníci ze sdružení divizí 5 a 8 použijí při ražbách traťových tunelů metra V. A. Nejprve je na stavebním dvoře BRE1 poskládají do asi 10 m dlouhých technologických celků česky zvaných vozíky. Pásový jeřáb Liebherr LR 1750 – při vyložení 31 metrů má nosnost až 120 tun – je z povrchu (foto č. 1) přes montážní jámu o průměru 21 m (foto č. 2) přemístí až na její dno do 37m hloubky (foto č. 3). Po usazení na betonové lože s kolejemi strojníci přesunou vozíky do montážní komory (foto č. 4). Má profil asi 100 m² a jámu propojuje se štolou Kateřina. Na to, aby vše probíhalo přesně podle harmonogramu a na milimetry přesně, dohlíží celý tým vedoucího projektu Ing. Davida Cyroně z divize 5. Fotograf při řízení operace zachytil strojmistra Jána Frakoviče (foto č. 5). Sestavení TBM je však velmi složitá činnost. Proto na ni dozírají i specialisté z firmy Herrenknecht, která stroj vyrobila. Vedoucí manažer projektu z německé strany, Patrick Rennkamp, a jeho kolegové Wolfgang Schultz a Özgür Yurtaydin (foto č. 6 zleva) nám budou s TBM pomáhat až do závěru ražeb. Dnes sledují, jak se do prostoru mezi montážní jámu a štolu Kateřina rovná úvodní pětice vozíků tunelovacího stroje. První byl do komory zasunut vozík č. 5, po něm následovala „čtyřka“ (foto č. 7), řada za pár týdnů skončí jedničkou. Naposledy bude v montážní jámě do štítu usazena řezná hlava, která se ponoří do připravené zarážky. Z ní se začátkem dubna TBM č. 609 rozjede na ražbu levého traťového tunelu metra směrem do Dejvic.

Číslo 610 nahrazuje 609
V německém městě Schwanau rozebírají pracovníci firmy Herrenknecht zeminový razicí štít č. 609. Jeho zabalené díly čekají na továrním dvoře a připravují se k převozu do Prahy, který by měl skončit 30. března. Na místě, které stroj č. 609 v hale uvolnil, už začal vznikat jeho identický dvojník s výrobním číslem 610. Technici postupně montují dohromady jeho jednotlivé části, řezná hlava je už kompletně svařená a zkontrolovaná (foto). Přejímka hotového štítu č. 610 proběhne ve výrobním závodě po polovině března, hned nato by se měl začít rozebírat a převážet na staveniště. Šestsetdevítka by měla začít razit levý traťový tunel metra V. A směrem ke stanici Petřiny v období po 4. dubnu, šestsetdesítka vyjede podle plánu do pravého tunelu koncem letošního června.
– red – , foto archiv firmy Herrenknecht

Půl kilometru
Začátkem února na stavbě metra trasy V. A vyrazili pracovníci ze sdružení divize 8 a divize 5 pět set metrů délky tunelů na stavebním oddílu 07. Ze staveniště BRE1 na Vypichu už proto raziči mohli zahájit výstavbu stanice Petřiny.

Diskuse a komentáře k článku jsou možné ve fóru.