Tybinky pro metro

zdroj noviny Metrostavu 4/2011

Ostění jednokolejných ražených tunelů metra V. A vytvoří 1500 mm široké železobetonové prstence. Každý z nich bude složený z šesti tvarově rozdílných prefabrikovaných segmentů tzv. tybinků. Na celou trať od Vypichu po Dejvice jich erektor TBM spotřebuje asi 33 tisíc. Ve sdružení s naší divizí 5 je vloni v říjnu začal v Senci vyrábět závod Prefa slovenského Doprastavu (foto).
Prstence ostění mají vnější průměr 5800 mm, tloušťka segmentů dosahuje 250 mm. Při zhotovování tybinků je nutné přesně dodržovat stanovené výrobní odchylky, jež u žádného dílu nesmí překročit hodnoty ± 0,5 mm v šířce, ± 2,0 mm v tloušťce a ± 0,6 mm v délce po oblouku.
Ve slovenské Prefě vyrobí v devíti formách 54 tybinků denně. Do Prahy je už brzy začnou dovážet nákladní auta a budou se muset činit – jedno uveze jen devět tybinků, obě TBM jich přitom za den spotřebují až 240. Ražba, kterou řídí sdružení našich divizí 5 a 8, totiž může postupovat rychlostí až jeden prstenec za hodinu.
Při výrobě na Slovensku je každý segment označen štítkem, jenž přesně určuje jeho umístění v prstenci. Podle něj bude obsluha tybinky ze staveništního meziskladu rovnat na kolová vozidla, označovaná zkratkou MSV (Multi Service Vehicle). Tyto speciální nízké vozy jsou uzpůsobené k tomu, aby pod závěsem TBM projely odzadu až k tzv. mostu (bridge) za prvním vozíkem. Odtud se tybinky na transportním zařízení TBM přepraví k erektoru, jenž je jeden po druhém osadí do pozice v prstenci ostění.

Na milimetry přesná výroba železobetonových segmentů pro metro V. A
Na ploše Prefy v Senci se hromadí tybinky pro ostění pražského metra a jejich počet se už blíží pěti tisícům. Co sloupec, to 1500 mm široký prstenec složený z pěti větších dílů A1, A2, A3, B, C a menšího závěrového segmentu K (foto č. 1). Jejich vlastní výroba začíná v armovací hale, kde pro ně železáři nejprve svážou ocelové armokoše (foto č. 2). V betonářské hale je uloží do stacionárních forem značky Herrenknecht Formwork, vybavených příložnými pneumatickými vibrátory. Vzhledem k tomu, že výrobní tolerance jednotlivých tybinků se pohybují jen od 0,5 do dvou milimetrů, musí být formy sesazeny velmi přesně. Jejich rozměry proto pečlivě kontrolují vedoucí výroby Imrich Pikáli a měřič Ing. Július Paluska (foto č. 3 zprava). Beton pro tybinky se vyrábí v betonárce, jež je součástí výrobní haly stejně jako míchací centrum, kde fotograf zachytil Františka Roka (foto č. 4). Odformované segmenty projdou vysprávkami povrchů, montáží gumového těsnění (foto č. 5), roznášecích desek a vodicích tyčí a pak putují na skládku. Na to, aby vyhovovaly potřebám projektu, v Senci dohlížejí stavbyvedoucí Ing. Marcel Janejka a Ing. Pavel Čeliš z naší divize 5. A spolupráce tu funguje – lidé z Metrostavu a Doprastavu se totiž vždycky domluví.

Ražby zahájí Tonda
Pacienti z Kliniky dětské chirurgie Fakultní nemocnice v Motole vybrali názvy pro tunelovací stroje, které už brzy začnou razit tunely metra z nedalekého Vypichu.
Vítězné návrhy – jména Tonda a Adéla – vyhlásili  4. dubna přímo mezi dětmi primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda (foto druhý zprava) a jeho první náměstek Karel Březina. Jako poděkování za součinnost nemocničního oddělení při pojmenování strojů předal generální ředitel Metrostavu Ing. Pavel Pilát klinice drobné dary, které dětským pacientům zpříjemní pobyt na chirurgii. Křest prvního TBM – Tondy – se uskuteční během 14 dnů přímo na stavbě jen pár set metrů od nemocnice.

zdroj noviny Metrostavu 4/2011

Diskuse a komentáře k článku jsou možné ve fóru.