Veleslavín – výluka tram

Z důvodu výstavby linky A metra bude od 0.25 hodin ve středu 10. října 2012 do přibližně 4.30 hodin v sobotu 20. října 2012 obousměrně přerušen tramvajový provoz v úseku Červený Vrch – Divoká Šárka.

více na dpp.cz

Bude realizováno přeložení dočasné přeložky tram. trati na hotový strop jižní části podchodu.

Diskuse a komentáře k článku jsou možné ve fóru.