Video: TBM – technologie mechanizovaného tunelování

MetrostavCZ: Video (nejen) o tunelovací metodě TBM (Tunnel Boring Machine),která byla použita při výstavbě nového úseku pražského metra do Motola.

Diskuse a komentáře k článku jsou možné ve fóru.