Déčko nabývá konkrétní podobu

Trasa D pražského metra nabývá v rukách projektantů konkrétní podobu
Celý článek na stránkách silnice-zeleznice.cz.

Celý první provozní úsek trasy D (I.D) je objemově i finančně velmi rozsáhlá investice. V současné době se zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí, před procesem EIA. Při optimálním průběhu projednání projektu by výstavba měla začít v roce 2014 a všech deset stanic by mělo být postupně zprovozněno v několika etapách. Doba výstavby a zejména časové rozložení do etap závisí především na zajištění financování stavby ze strany investora a dozná v průběhu prací zřejmě řadu změn.

Použité stavební technologie budou využívat dosavadních zkušeností z realizace metra v Praze, zejména pak poslední zkušenosti z realizace metra ze stanice Dejvická do stanice Motol na trase A. Půjde tedy o aplikaci zkušeností z ražených velkoprostorových jednolodních stanic, ražení jednokolejných traťových tunelů mechanizovaným tzv. zeminovým štítem (TBM – technologií optimálně využívající petrografickou skladbu území) a u dvoukolejných tunelů tzv. NRTM (Nová rakouská tunelovací metoda), což byla až dosud převážně užívaná technologie provádění podzemních úseků metra v Praze.

Celý článek na stránkách silnice-zeleznice.cz.

Diskuse a komentáře k článku jsou možné ve fóru.